iMunis eDeska

Podbrdy

Úřední deska – Stav k 23. 10. 2021 06:05:02

Nalezeno 41 záznamů.Poslední změna: 16.10.2021 19:27:48

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Doruč. veř. vyhl. MZE 3.4.2020 31.12.2022 3.4.2020 dokument PDF (259 kB) Alternativní uložení
Rozpočet na rok 2021 - schválený EBV/20/74 Rozp. a hosp. obce Obec Podbrdy 23.12.2020 2.1.2022 23.12.2020 2 dokumenty
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2026 - schválený EBV/20/75 Rozp. a hosp. obce Obec Podbrdy 23.12.2020 1.1.2022 23.12.2020 dokument PDF (407 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 10/2020 EBV/21/03 RO Obec Podbrdy 13.1.2021 1.1.2022 13.1.2021 dokument PDF (486 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 1 EBV/21/05 RO Obec Podbrdy 26.2.2021 31.12.2021 26.2.2021 dokument PDF (432 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 2 EBV/21/08 RO Obec Podbrdy 3.3.2021 31.12.2021 3.3.2021 dokument PDF (413 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 3 EBV/21/30 RO Obec Podbrdy 12.5.2021 31.12.2021 12.5.2021 dokument PDF (521 kB) Alternativní uložení
Podbrdy - přehled nedostatečně určitě zapsaných osob v KN k 1. 2. 2021 EBV/21/31 Oznámení Katastrální úřad Stč 12.5.2021 31.12.2021 12.5.2021 dokument PDF (428 kB) Alternativní uložení
Závěrečný účet obce Podbrdy za rok 2020 - schválený EBV/21/38 Závěrečný účet obce Obec Podbrdy 23.6.2021 1.7.2022 23.6.2021 27 dokumentů
Rozpočtové opatření č. 4 EBV/21/39 RO Obec Podbrdy 14.7.2021 31.12.2021 14.7.2021 dokument PDF (531 kB) Alternativní uložení
Rozhodnutí povolení zřízení vjezdu EBV/21/44 Rozhodnutí vjezd Obecní úřad 13.10.2021 30.10.2021 13.10.2021 dokument PDF (250 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy EB/19/15 Veřejná vyhláška MZE 5.9.2019 31.12.2022 5.9.2019 dokument PDF (195 kB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.II-2012 ze dne 10.2.2012 KT- Usnes. Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 13.2.2012   13.2.2012 dokument PDF (402 kB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.XII ze dne 28.12.2011 KT- Usnes. Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 29.12.2011   29.12.2011 dokument PDF (449 kB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.I-2012 ze dne 18.1.2012 KT- Usnes. Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 20.1.2012   20.1.2012 dokument PDF (466 kB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.VI ze dne 22.7.2011 KT- Zápisy Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 26.7.2011   26.7.2011 dokument PDF (416 kB) Alternativní uložení
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva KT-1 Zápisy Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 8.11.2010     dokument PDF (1,9 MB) Alternativní uložení
Provozní řád víceúčelového sálu KT-11 Obec. záv. vyhl./nař. Obec Podbrdy 18.8.2011     dokument PDF (1,3 MB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.VII ze dne 24.8.2011 KT-17 Usnes. Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 11.11.2011   11.11.2011 dokument PDF (409 kB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.VIII ze dne 14.9.2011 KT-18 Usnes. Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 11.11.2011   11.11.2011 dokument PDF (428 kB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.IX ze dne 19.10.2011 KT-19 Usnes. Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 11.11.2011   11.11.2011 dokument PDF (412 kB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.X ze dne 4.11.2011 KT-20 Usnes. Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 11.11.2011   11.11.2011 dokument PDF (416 kB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č.V ze dne 4.5.2011 KT-21 Usnes. Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 24.11.2011     dokument PDF (384 kB) Alternativní uložení
Platný územní plán do roku 2015 KT-23 Pozemkové úpravy Obec Podbrdy 26.3.2012     22 dokumentů
Usnesení zastupitelstva obce Podbrdy č. I ze dne 12.1.2011 KT-3 Zápisy Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 25.2.2011     dokument PDF (378 kB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva obce Podbrdy č. II ze dne 5.2.2011 KT-4 Usnes. Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 25.2.2011   6.2.2011 dokument PDF (354 kB) Alternativní uložení
Usnesení zastupitelstva Obce Podbrdy č. IV ze dne 22.4.2011 KT-7 Usnes. Zastupitelstva Zastupitelstvo obce 29.4.2011   22.4.2011 dokument PDF (388 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č. 6/2021 (nemá) RO Obec Podbrdy 13.10.2021 31.12.2021 13.10.2021 dokument PDF (556 kB) Alternativní uložení
veřejno právní smlouva o poskytnutí dotace st veřejnoprávní smlouv Obec Podbrdy 14.9.2020 15.9.2023 14.9.2020 dokument PDF (1,7 MB) Alternativní uložení
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy st- Veřejná vyhláška MZE 11.4.2019 31.12.2022 11.4.2019 dokument PDF (210 kB) Alternativní uložení
rozpočtové opatření č.5/2021 ST RO Obec Podbrdy 22.9.2021 31.12.2021 22.9.2021 dokument PDF (495 kB) Alternativní uložení
Zákaz pálení ohňů st-21 Upozornění Obecní úřad 24.7.2015   23.7.2015 dokument PDF (601 kB) Alternativní uložení
Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle §14 odst. 5 písm. c) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor ST35/2021 Infomace z radnice Obecní úřad 15.9.2021 15.9.2022 15.9.2021 dokument PDF (212 kB) Alternativní uložení
Nařízení Státní veterinární správy SVS/2017/017216-S Nařízení Státní vete Státní vetrinální sp 9.2.2017   9.2.2017 dokument PDF (572 kB) Alternativní uložení
Návrh rozpočtu na rok 2017 1 Rozp. a hosp. obce Obec Podbrdy 24.11.2016   24.11.2016 dokument PDF (1 MB) Alternativní uložení
Výběr poplatků 1P/2016 Oznámení Obec Podbrdy 10.2.2016   10.2.2016 dokument PDF (450 kB) Alternativní uložení
Rozpis svozů SKO pro rok 2015 1/2015 Oznámení Obec Podbrdy 8.1.2015   8.1.2015 dokument PDF (35 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č.1 1/2017-Rozp Dokumenty Obec Podbrdy 25.4.2017   1.2.2017 dokument PDF (232 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - opatřením obecné povahy 14LH22476/2019-16212 Veřejná vyhláška MZE 14.12.2019 31.12.2022 14.12.2019 dokument PDF (208 kB) Alternativní uložení
Obecně závazná vyhláška obce Podbrdy o odpadech č.1/2002 4/2012 Obec. záv. vyhl./nař. Zastupitelstvo obce 28.1.2012     2 dokumenty
Sdělení občanům k uzavíraní smluv o odběru vody 5/2012 Infomace z radnice Obecní úřad 28.1.2012     3 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.