iMunis eDeska

Podbrdy

Úřední deska – Detail

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle §14 odst. 5 písm. c) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor

Značka: ST35/2021 Zveřejněno od: 15.9.2021 18:07:44 Zveřejnit do: 15.9.2022 18:07:44 Typ: Informace z radnice Původce: Obecní úřad Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 212 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad

Vyvěšeno od: 15.9.2021
Vyvěšeno do: 15.9.2022

Úřední deska – Podbrdy

Vyvěšeno od: 15.9.2021
Má být vyvěšeno do: 15.9.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 15.9.2021 18:07:44
Do: 15.9.2022 18:07:44

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.