iMunis eDeska

Podbrdy

Úřední deska – Detail

Podbrdy - přehled nedostatečně určitě zapsaných osob v KN k 1. 2. 2021

Značka: EBV/21/31 Zveřejněno od: 12.5.2021 17:14:18 Zveřejnit do: 31.12.2021 17:14:18 Typ: Oznámení Původce: Katastrální úřad Stčk Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 428 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Katastrální úřad Stčk

Vyvěšeno od: 12.5.2021
Vyvěšeno do: 31.12.2021

Úřední deska – Podbrdy

Vyvěšeno od: 12.5.2021
Má být vyvěšeno do: 31.12.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 12.5.2021 17:14:18
Do: 31.12.2021 17:14:18

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.